Nye produkter 2022: Det vakre ved å dele ideer.
Det hender noe spesielt i samhandlingen mellom hjernen som former ideer og hånden.som holder i pennen. Tankene blir konkrete, de vokser og spres mellom oss. Årets nyheter fra Lintex fokuserer på det å skrive. Gjennomtenkte utformede skrivetavler som forsterker profesjonelle miljøer både i funksjon og stemning.