SOLENERGI 
OG BÆREKRAFT.
LINTEX A/S skal med et målrettet og aktivt miljøarbeid bidra til en bærekraftig utvikling og kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner. I mange år har vi produsert tidløse produkter med høyt designnivå, som tåler årsbruk. Innen 2030 skal alle våre produkter være 100% resirkulerbare, designet for gjenbruk og gjenvinning. Vi sikter etter fullt sporbare materialstrømmer gjennom å bruke sertifiseringer som EU Ecolabel, Oekotex og FSC®. Sirkulær design, materialer med lavt klimaavtrykk og produktreparasjon hjelper oss på veien mot netto nullutslipp. Vi gjennomfører livssyklusanalyser (LCA) i henhold til ISO 14040 og publiserer tredjepartsverifiserte produkterklæringer (EPD), noe som betyr at vi har kunnskap om våre produkters klimapåvirkning på alle stadier. Produkter produsert ved vår fabrikk på Jevnaker produseres ved hjelp av et solenergi anlegg som produserer ca 130 000 kWh pr år, noe som gjør vår produksjon og fabrikk energinøytral.


LINTEX er sertifisert i henhold til stiftelsen Miljøfyrtårn og ble vinner av Årets Miljøfyrtårn, Inspirasjonsprisen 2021. Våre produkter er sertifisert gjennom Möbelfakta, et merke- og sertifiseringssystem av type 1 (ISO 14024) som dekker kvalitet, miljø og sosialt ansvar. Krav inkluderer EN- og ISO-standarder, forbud mot farlige stoffer og etterlevelse av FNs Global Compact.


Det er en selvfølge at menneskene som jobber hos oss og i vår leverandørkjede har et godt arbeidsmiljø og at menneskerettigheter alltid respekteres. Vi ønsker også at våre produkter skal styrke menneskene som bruker dem ved å bidra til et miljø som fremmer kreativitet, læring og innovasjon. Bærekraftighet er et stadig pågående prosjekt, en reise mot et foranderlig mål.Les om whistleblowing ved LINTEX. Klikk her


DOKUMENT:
Code of Conduct 2021 (PDF)
LINTEX Sustainability 2023 (PDF)
Sustainability Policy 2021 (PDF)
Supplier Code of Conduct 2021 (PDF)