Mobile skrivetavler

.

En butler i våre konstant endrede kontorer og arbeidsområder. Den mobile skrivetavlen er holdbar og distinkt i vår digitale verden av uendelig skiftende bilder.